• Stolové nástavby jsou k pracovním stolů přivařeny nebo přišroubovány a dodávají se zpravidla jedno nebo dvoupatrové
  • Lze doplnit infraohřevem
  • Stolová nástavba s infraohřevem

  • Stolová nástvba dvoupolicová

  • Stolová nástvba jednopolicová

  • Stolová nástvba třípolicová