• Žádný velkokuchyňský a potravinářský provoz se neobejde bez podlahových vpustí
  • Vyráběny jsou v šířkách 300, 400, 500mm, délka od 400 do 2000mm, vyspádovány k odtokovému otvoru
  • Pororošty mají protismykovou úpravu
  • Podlahová vpusť

  • Podlahová vpusť s gulí